top of page
2023_SummerCamp_Wix_Cover10.png

Puhujat

Työpajat

Hanna Nevalainen

Hanna Nevalainen

Rakkauden kielet ja Jumalan äänen kuuleminen

Tässä työpajassa käymme läpi viisi erilaista rakkauden kieltä; kuinka ne vaikuttavat kykyymme ottaa vastaan ja antaa rakkautta suhteessa toisiin ihmisiin ja Jumalaan. Harjoittelemme myös yhdessä kuuntelemaan Pyhän Hengen ääntä.

Erika-Kuusilinna.PNG

Erika Kuusilinna

Inspiroivat kotiryhmät

Miten johtaa kotiryhmää ja ottaa huomioon ihmisten erilaisuus,  ryhmän dynamiikka ja ryhmän muodostumisen eri vaiheet? Miten  luoda turvallista ilmapiiriä yhteyden kokemiselle: elämän ilojen ja surujen jakamiselle ja esirukoukselle? Miten huolehtia omasta jaksamisesta, voimavaroista ja  palautumisesta? Tule mukaan workshoppiin, jossa etsimme tapoja edistää kotiryhmän perheenomaista yhteisöllisyyttä ja keskinäistä yhteyttä. Toimivat, välittävät ja yhdessä arkea jakavat kotiryhmät ovat seurakuntamme aarteita!

RickyVenter.png

Ricky Venter

Love-Led Worship - Embracing the Heart of the Father

Discover the essence of love-led worship in our transformative workshop. Learn from Jesus, who exemplified sacrificial love and joyful obedience to the Father. Explore practical and heart-focused topics, including song selection, preparation, personal integrity, unity, and community. Conclude with a Q&A session for personalized guidance. Join us to deepen your worship experience and empower your team. Embrace love-led worship and encounter the heart of the Father like never before.

AriPuonti_4.png

Ari Puonti

Lapset ja nuoret jälkikristillisessä maailmassa

Kaverit, some, media ja koulu saattavat haastaa kodin ja seurakunnan kristillisen kasvatuksen. Tässä kanavassa etsitään yhdessä eväitä eteenpäin. Kanava on tarkoitettu kaikille, mutta erityisesti vanhemmille ja kasvattajille. 

Marko Uusitalo

Marko Jauhiainen

Lopunajat ja Ilmestyskirja

Marko on Kristuksen ruumiin hyvinvoinnista kiinnostunut teologian tohtori, joka on akateemisessa tutkimuksessaan keskittynyt Vanhan testamentin käyttöön Uudessa testamentissa ja erityisesti Ilmestyskirjassa. Hän on myös kirjoittanut tavalliselle Raamatun lukijalle tarkoitetun kirjan Aika on nyt - Opas Ilmestyskirjan lukemiseen. Työpajassa keskitymme kahteen asiaan: 1) miksi ja miten Ilmestyskirjaa kannattaisi lukea, ja 2) mitä sanottavaa sillä on lopunajassa elävälle seurakunnalle.

RickyVenter.png

Ricky Venter

40 Days of Passion - Ignite Your Purpose

Join Ricky for a transformative 90-minute group coaching session on Passion and Purpose. Based on his latest book, 40 Days of Passion. Discover how passion fuels success and empowers you to make an impact. Ricky's personal story and practical tools will guide you in regaining your passion. Through introspection, rediscover your joy for life and unlock your potential. Ignite your purpose and create a fulfilling life. Don't miss this opportunity to find your passion and live with purpose.

bottom of page