top of page
Website Header 5

PUHUJAT - SPEAKERS

Maria Lundbak Hinge

Maria on ylistyksenjohtaja, lauluntekijä ja ylistyspastori Kööpenhaminan Vineyardissa. Hän myös johtaa Vineyard Nordic Worshippia Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. Marialla ja hänen miehellänsä Mortenilla on 3 poikaa ja he asuvat Kööpenhaminassa, Tanskassa.

Maria is a worship leader, songwriter and the worship pastor at Copenhagen Vineyard. She also leads Vineyard Nordic Worship across Sweden, Norway, Denmark and Finland. Maria and her husband Morten have 3 boys and live in Copenhagen, Denmark

Ricky Venter 1.jpg
Ricky Venter

Ricky on johtava pastori Vineyard Brussels-seurakunnassa, joka on kukoistava monikulttuurinen kirkko Belgian sydämessä. Ricky ja hänen vaimonsa ovat asuneet kolmen lapsensa kanssa Belgiassa viimeisten neljän vuoden aikana. Sitä ennen hän palveli kymmenen vuotta pastorina Fountain Vineyard Fellowship-kirkossa kotimaassaan Etelä-Afrikassa.

Ricky on karismaattinen ja lahjakas puhuja, joka rakastaa nähdä ihmisten astuvan intohimoisesti kutsumukseensa! Hän on julkaissut kaksi kirjaa.

Ricky tavoittaa ainutlaatuisella tavalla eri-ikäisiä ja -taustaisia yleisöjä. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus hengellisestä työstä, joka ulottuu nuorisotyöstä ylistyksen johtamiseen ja seurakunnan johtamiseen.

Ricky Venter varttui Etelä-Afrikan apartheidin ”väärällä puolella”. Siitä kertomuksesta on muodostunut voimakas sanoma sovinnosta, Jumalan valtakunnan kulttuurista ja mahtavien tekojen tekemisestä Jumalan kunniaksi huolimatta omasta taustasta ja vaatimattomasta alusta.

Hänen tarinansa kertoo toivosta ja elämän korjaantumisesta sekä rakastavasta Isästä, joka ei koskaan päästä meistä irti. 

 

Ricky is currently the senior pastor of Vineyard Brussels, a thriving multicultural church in the heart of Belgium. He and his wife and three children have been living in Belgium for the last four years. Before this, he served ten years as pastor at Fountain Vineyard Fellowship, a church in their home country South Africa.

Ricky is a charismatic and gifted communicator who loves seeing people passionately step into their calling and purpose! Besides being an author has released two books.

With over 20 years of ministry experience ranging from youth and worship pastoring to senior leadership, he can uniquely reach audiences of varying ages and backgrounds engagingly.

Ricky Venter grew up on the wrong side of the proverbial tracks in apartheid South Africa. This testimony has shaped into a powerful message on reconciliation, kingdom culture, and doing mighty exploits for God despite one’s background or humble beginnings.

His story is one of hope and restoration, of a loving Father that will never let us go.

Terhi profiili.jpg
Terhi Ranta-Ojala

Terhi on päivätyökseen käsityön-kuvataiteen- ja liikunnanopettaja, lisäksi seurakunnanistuttaja, pyhäkoulunopettaja ja pitkien triathlonien keräilijä. Terhin avoin tapa jakaa vaikeuksista ja niistä selviytymisestä, Jumalan ihmeellisellä avulla, on ollut vuosien mittaan siunauksena eri ikäisille ihmisille. Terhin saa helposti innostumaan suurista haasteista ja kummallisista kestävyysurheilukoitoksista.

Terhi's day job is a crafts, visual arts and physical education teacher, in addition to being a church planter, a Sunday school teacher and a collector of long triathlons. Terhi's open way of sharing difficulties and overcoming them, with God's miraculous help, has been a blessing to people of different ages over the years. Terhi easily gets excited about big challenges and strange endurance sports.

AriPuonti_2.jpg
Ari Puonti

Ari on Helsinki Vineyardin johtava pastori ja Suomen Vineyard-kirkon kansallinen johtaja. Arilla on näky nuorisoherätyksestä ja sairaiden parantumisesta. Ari on usean vuosikymmenen ajan kouluttanut sielunhoitajia ja varustanut seurakuntia muuttumaan parantaviksi yhteisöiksi ihmissuhteiden ja seksuaalisuuden alueilla rikkinäisille ihmisille. Hän on kirjoittanut neljä kirjaa, joista viimeisin kirja on Jumalan kuningaskunnasta ja sen palvelutyöstä Pyhän Hengen voimassa. Ari pitää trance-musiikista, punttisalista ja kesämökin puutarhan hoitamisesta.

Ari is the senior pastor of Helsinki Vineyard and the national leader of Vineyard Finland. Ari has a vision of youth revival and the healing of the sick. For several decades, Ari has been training Christian counselors and equipping churches to become healing communities for broken people in the areas of relationships and sexuality. He has written four books, the latest book is about theology and power ministry of the Kingdom of God. Ari likes trance music, gym and gardening in his summer cottage.

Niina-Saarikangas.jpg
Niina Saarikangas

Niina on Järvenpää Vineyard -seurakunnan pastori. Miehensä Villen kanssa he ovat istuttaneet ja johtaneet vuodesta 2015 Overflow -seurakuntaa. Vuonna 2022 Overflow yhdistyi Vineyard Uusimaa -seurakunnan kanssa ja syntyi Järvenpää Vineyard. 

Niina on opiskellut ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi ja unelmoi siitä, että voisi konkreettisesti auttaa ihmisiä erilaisissa elämän kysymyksissä ja haasteissa. 

Niinalle tärkeintä on perhe ja hän iloitsee miehestään ja neljästä teini-ikäisestä lapsestaan. Perhesuhteiden vaaliminen ja syveneminen on Niinan sydämen asia. Hän uskoo Jumalan rakkauden olevan tärkein perustus ja kasvupohja kaikilla elämän osa-alueilla.  Hän haluaa nähdä rakkauden ja yhteyden syvenevän myös seurakuntaperheessä, ja jokaisen kasvavan Jumalalta saatuun identiteettiin. Niinan sydämellä on myös  hengellisen vanhemmuuden vahvistaminen ja lasten ja nuorten kutsuminen ja kasvattaminen Taivaan Isän perheyhteyteen.  

 

Niina is the pastor of Järvenpää Vineyard church.  Together with her husband Ville, they have planted and led Overflow church since 2015.  In 2022, Overflow merged with Vineyard Uusimaa church and Järvenpää Vineyard was born.

Along with her work as a pastor, Niina has studied to a solution focused brief therapist and dreams of being able to concretely help people with various questions and challenges in life.

Niina's greatest joy is family, her husband and their four teenage children. Deepening family relationships is close to Niina's heart. She believes that God's love is the most important foundation and basis for growth in all aspects of life. She wants to see love and unity deepen in the church family as well and everyone grow to their God given identity. Strengthening spiritual parenting and inviting and raising children and young people into the Heavenly Father's family are one of Niina's main focuses.

E-mail

vineyardfinlandsummercamp@gmail.com

Summer Camp

Toivonlinnantie 630

21500 Piikkiö

bottom of page